صفحه اصلی
درباره ما
تماس با ما
پروژه
محصولات
نقشه جهت اعلان وضعیت باد
خدمات

پایه دوربین

با توجه به اهمیت موضوع کنترل تصویری طی چند سال گذشته این فناوری پیشرفت قابل توجهی داشته و شرکت پرتو پویان آسا با توجه به تجربیات و سوابق گذشته خود در زمینه ساخت پایه های خود ایستا چند وجهی توانسته گامی موثر در زمینه طراحی ، ساخت و اجراء انواع پایه دوربین بردارد .


اقسام پایه دوربین به شرح ذیل می باشد :

1. ساخت پایه جهت نصب دوربین های کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک .

2. ساخت پایه جهت نصب دوربین های ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی .

3. ساخت پایه جهت نصب دوربین های نظارت تصویری .

4. ساخت پایه جهت نصب دوربین های امنیتی مدار بسته ویژه سایت های محصور شده .

این پایه ها بصورت چند وجهی خود ایستا با پوشش گالوانیزه گرم (Hot Deep Galvanized) و یا رنگ اپوکسی بنا به سفارش مشتری و شرایط جوی محل موردنظر در ابعاد مختلف قابل ساخت می باشد. معمولا این پایه ها بصورت ساده و یا نردبام و سبد دار ( LADDER PLAT FORM ) جهت سهولت سرویس دوربین ها طراحی ، ساخته و اجرا می گردند.

دوربین های نظارت نصب شده بر روی پایه های مرتفع معمولا بصورت وایرلس اجرا می گردند .