صفحه اصلی
درباره ما
تماس با ما
پروژه
محصولات
نقشه جهت اعلان وضعیت باد
خدمات

پایه صاعقه گیر

لزوم استفاده از صاعقه گیر:

بر اساس تحقیقات ، بطور متوسط در هر ثانیه بیش از 50 صاعقه به زمین اصابت می کند و خسارات جانی و مالی فراوانی برجای می گذارد.

این خسارتها به دو گروه کلی تقسیم می شوند :

خساراتی که در اثر برخورد مستقیم صاعقه بوجود می آید .

خساراتی که به سبب اثرات غیر مستقیم صاعقه بوجود می آید .

لذا حفاظت در برابر این خطرات توسط صاعقه گیر (Lightning Arrester) انجام می پذیرد که مرتفع ترین جای منطقه مورد حفاظت نصب می گردد.


انواع صاعقه گیر :

  • - صاعقه گیر ساده -میله برقگیر تک شاخ - میله برقگیر چند شاخ
  • - صاعقه گیر الکترونیکی - صاعقه گیر یونیزه کننده هوا


پایه های صاعقه گیر چند وجهی :

این شرکت با توجه به موارد ذکر شده اقدام به طراحی ، ساخت و اجرای انواع پایه جهت نصب صاعقه گیر نموده است.

این پایه ها بصورت چند وجهی منتظم و در ارتفاع های مختلف معمولا از 9 الی 45 متر ساخته می شود و بسته به شرایط استفاده دارای نردبان و سبد بوده و در راس پایه امکاناتی جهت نصب انواع صاعقه گیر تعبیه می گردد .


مزایا :

  • -سهولت نصب پایه
  • -اشغال فضای کمتر
  • امکان کاربرد چندگانه - نصب چراغهای روشنایی در بعضی موارد و سایر تجهیزات-

ضوابط نصب صاعقه گیر و هادی مربوط:

عبور جريان بسيار زياد صاعقه بيش از آنكه در كل شبكه آرماتور ساختمان پخش شود، بويژه در نزديكي محل برخورد صاعقه به ساختمان، ميتواند خسارت آفرين باشد، همچنين در صورت عبور اين جريان ازمسيرهاي مقاومت دار ولتاژهاي خطرناكي پديد ميايد. لذا لازم است كليه ساختمان هاي مرتفع و ياساختمانهائي كه در نقاط مرتفع زمين و يا ساير نقاط صاعقه گير احداث مي شوند به صاعقه گير مناسب تجهيز گردند.

لازم است از اتصال صاعقه گير و هادي پايين رو آن به بدنه ساختمان جلوگيري شود و بهتر است هاديهاي پايين رو درگوشه هاي ساختمان و به صورت روي كار از بالا به سمت پايين ساخ هدايت شود. اجراي هادي يا هاديهاي پايين رو از درون داكتهاي داخل ساختمان مجاز مي باشد.

- از داكت مخصوص هادي پايين رو براي هيچ سيستم ديگري بجز صاعقه گير نبايد استفاده نمود.

- هاديهاي پايين رو بايستي از ابتدا تا انتها يكپارچه باشند و استفاده از هيچ مفصل يا اتصالي مجاز نمي باشد.

- باتوجه به اينکه دسترس بودن هادی پايين رو برای افراد عادی می تواند خطرآفرين باشد استفاده از هادی بدون روکش در اين موارد مجازنبوده و توصيه می شود از هادی با روکش فشار ضعيف 1000 ولت استفاده گردد.

- هاديهای پايين رو بايستي فقط به شمارنده صاعقه و سپس به شين اصلي ارت (نقطه اندازه گيري چاه ارت) ساختمان متصل شود و به غير از آن هيچ نقطه اتصال ديگري به شبكه ارت يا اجزاء فلزي ساختمان نداشته باشد.

- سطح مقطع هادي پايين رو براساس استانداردهای متداول حداقل 35 ميليمتر مربع است.